Desktop Publishing(DTP)

Desktop Publishing er en proces, hvor en grafisk designer bruger software programmer til at skabe eller duplikere sideopsætninger med billeder, grafik, indholdsfortegnelse og tekst, således at det færdige produkt er klar til elektronisk display eller professionel udskrift.

Udtrykket DTP er almindeligt anvendt til at beskrive sidelayout færdigheder. Dog er de færdigheder og software ikke begrænset til bøger og papir. De samme færdigheder og software bruges ofte til at skabe grafiske opsætninger til point-of-sale displays, reklame materiale, messe udstillinger,detail, emballage, design og udendørsskilte.

Brugen af DTP til at oversætte dokumenter er vigtig, men ikke altid nødvendig. DTP bør overvejes, hvis den oversatte tekst skal ligne den originale mest muligt.

Ved oversættelse af specifikke sprogsammensætninger, kan volumen af teksten stige eller falde med omkring 10-25%. Anvendes DTP ikke, kan denne ændring få dokumenter såsom marketingsmaterialer, manualer og rapporter til at virke uprofessionelle. Global Voices bruger den sidste nye software såsom Quark –Xpress, framemaker, illustrator, Photoshop, pagemaker, Corel og In Design. Filer kan afleveres via e-mail, Cd-rom (per post) eller via vores sikre ftp-mapper. Vores team af erfarne DTP designerer vil samarbejde med jer, for at sikre at jeres færdige produkt præsenteres præcist og af højeste standard.

Translation Services payable online

© 2011 Global Voices Ltd. - Et Oversættelsesbureau
www.GlobalVoices.dk | GlobalVoices.co.uk | GlobalVoices.fr | GlobalVoicesde.de | GlobalVoices.it